"Geçmişten Gelen Tecrübe"

Magnisal


"Magnezyum Nitrat (11-0-0+16MgO)"

MagnisalTM, bitkilerin fotosentez ve diğer süreçleri için son derece önemli olan Magnezyum emilimini kolaylaştırır. MagnisalTM' de bulunan Nitrat Azotu bitkiler tarafından kolayca emilir ve bu da Magnezyum alımının verimliliğini arttırır. MagnisalTM kolay kullanım için pul formunda tedarik edilmektedir ve tüm mahsüller için NutrigationTM ve yapraktan besleme uygulamalarına uygundur.

 

MagnisalTM' ın Avantajları

  • Suda çabuk ve tamamen çözünür.
  • % 100 bitki besin elementlerinden oluşur.
  • Klor, Sodyum ve bitkiler için zararlı olan diğer elementleri içermez.
  • En etkili Magnezyum alımı için Nitrat içerir.
  • Yapraktan uygulama için uygun bir pH değerinde orta derecede asitli bir çözeltidir.

 

Ürün Analizi

Toplam N  % 11,0
N-NO3  % 11,0
MgO  % 16,0
Mg  % 9,7
Çözünmez madde  300 ppm
Hacimsel yoğunluk  0,7 g/cm3

 

Suda Çözünürlük

  • MagnisalTM suda yüksek bir çözünürlüğe sahiptir.
  • Çözünürlük, Magnezyum Sülfat gübrelerine göre yaklaşık on mislidir.
Su sıcaklığı (oC)    0    10    20    30    40
g Magnisal / 100 g su    173    200    225    256    289

 

Çeşitli Konsantrasyonlarda MagnisalTM'in pH ve EC Değerleri

Konsantrasyon % pH EC mS/cm
                         0,1             5,6            0,88
                         0,2             5,5            1,69
                         0,3             5,4            2,52
                         1,0             4,8            7,58
                         5,0             4.1            29,9

 

Ambalaj

25 kg.