"Geçmişten Gelen Tecrübe"

Multi-K Classic


"Multi-K TM Classic"

"Potassium Nitrate Soluble Grade"

"13-0-46 Potasyum Nitrat, % 100 water soluble, NK gübresi"

 

Ürün Analizi

 Toplam (N)  % 13
 Nitrat Azotu (N-NO3)  % 13
 Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)  % 46
 Suda Çözünür Potasyum (K)  % 38,2
 pH (% 10 çözelti)  10
 Nem ( 1hr, 105oC)  % 0,09
 Çözülmez madde  350 ppm
 Hacimsel yoğunluk  1 g/ml

 

Ambalaj

25 kg.