"Geçmişten Gelen Tecrübe"

Torofer %6 Fe


Demir şelatı – EDDHSA

Garanti Edilen İçerik %w/w
Suda Çözünür Demir (Fe) 6
      EDDHSA Şelatlı Demir (Fe) 6
pH Aralığı 3-11

 

♦ TOROFER 6 % Fe, piyasadaki demirlerden farklı olarak bir şelat maddesiyle şelatlanmıştır. Bu şelat maddesi “EDDHSA “ dediğimiz kükürtlü bir şelat maddesidir.

  • Peki, nedir bu EDDHSA;

       ► EDDHSA; kükürt tri oksit’in (SO3) oksitlenmesi sonucu ortaya çıkan amonyum gazının (NH) demirle birleşmesi sonucu meydana gelen şelattır.

       ► EDDHSA iki fenol grubu içeren bir etilen diamin şelatlayıcı molekül olup bu yapıda kükürt grubuna bağlı fenollerde karbon para pozisyonundadır. Bu durum orto pozisyonlarında bağların daha güçlü olmasını sağlar ve Fe gibi katyonları kendine daha sıkı bağlayıp pH’sı 11’e kadar olan topraklarda demiri bünyesinde tutarak bitki köklerine sunarlar.

♦ EDDHSA şelatlı Fe, EDDHA’lı demire göre daha geniş ph aralıklı (pH 3-11) topraklarda faydalı halde olup kıymetlidir.

♦ Piyasadaki demir gruplarının çoğu 3.2 veya 3.6 orto-orto’ya sahipken TOROFER 6 % Fe 4.8 orto-orto’ya sahiptir.

♦ Kireçli topraklarda EDDHSA-Fe, EDDHA-Fe’ye göre daha iyi çözünür. EDDHSA ile şelatlı demir meyve ağaçlarında demir klorozunun önlenmesi ve düzeltilmesi için çok etkilidir, özellikle sulamada kullanıldığında. (Ancak son yapılan araştırmalar ışığında bu özelliğin sadece meyve ağaçlarında olmadığı ortaya çıkmıştır. Yani demit klorozun görüldüğü her üründe EDDHSA-Fe hem onarımda hem de önlemede oldukça etkilidir.)

♦ TOROFER 6 % Fe ürününün 1 kg’’nı ortalama 2 lt suda rahatlıkla eridiğini göreceksiniz.

♦ Ayrıca içerisindeki şelattan ötürü (EDDHSA) ilaçlama esnasında suyun pH’sını düzenleyerek ilacın etkinliğini arttırdığı da deneylerle kanıtlanmıştır. Örneğin; sebzelerde kök çürüklüğüne “Hexythiazox” etken maddeli ilaçlarla karıştırıldığında damlamadan erilmek suretiyle iyi geldiği ve aynı zamanda damlamada herhangi bir tıkanıklığa yol açmadığı yine deneylerle kanıtlanmıştır.

♦ TOROFER 6 % Fe, tamamen kimyasal olup % 100 mikro granüldür.

♦ TOROFER 6 % Fe, içerisindeki kükürtten dolayı bitki açısından alımı hem daha kolay hem de daha hızlıdır.

♦ Paket açıldığı zaman hiçbir şekilde tozuma yapmaz.

♦ TOROFER 6 % Fe yapraktan ve damlamadan kullanılabilir.

♦ TOROFER 6 % Fe zirai ilaçlar ve gübrelerle karışabilir.

 

Uygulama Alanı ve Dozları;

 

Bitki Adı Topraktan Yapraktan (100lt.)
Meyve Ağaçları    
      Fidanlarda 5-15 gr./Ağaç 15-50 gr.
      3-5 yaş arası ağaçlarda 10-30 gr./Ağaç 30-100 gr.
      5 yaş üzeri ağaçlarda 15-100 gr./Ağaç 30-100 gr.
Sebzelerde 100-1000 gr./da 30-100 gr.
Süs Bitkileri 75-150 gr./da 30-100 gr.
Çilek 100-1000 gr./da 30-100 gr.
Muz 500-1000 gr./da 30-100 gr.
Bağ(Omca Başına) 5-15 gr./Ağaç 30-100 gr.
Zeytin 15-100 gr./Ağaç 30-100 gr.
Tarla Bitkileri 100-200 gr./da  

 

Ambalaj;

1 kg.