"Geçmişten Gelen Tecrübe"

Multi-K GG


"Multi-K TM GG"

"Potassium Nitrate Greenhouse Grade"

"13.5-0-46.2 Potasyum Nitrat, % 100 water soluble, NK gübresi"

 

Ürün Analizi

 Toplam (N)  % 13,5
 Nitrat Azotu (N-NO3)  % 13,5
 Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)  % 46,2
 Suda Çözünür Potasyum (K)  % 38,4
 pH (% 10 çözelti)  9
 Nem ( 1hr, 105oC)  % 0,1
 Çözülmez madde  350 ppm
 Hacimsel yoğunluk  1,1 g/ml

 

Ambalaj

25 kg.